Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do kompleksowego diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi wymagającymi pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej.W oddziale dziennym spędza się kilka godzin dziennie, a następnie wraca do domu. Terapia trwa 12 tygodni

Do Oddziału Dziennego możesz zgłosić się po skierowaniu przez Punkt Zgłoszeniowo – Konsultacyjny, psychiatrę lub lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

W ramach terapii prowadzona jest:

  • psychoterapia indywidualna i grupowa;
  • psychoedukacja;
  • psychoedukacja zdrowia;
  • relaksacja;
  • arteterapia;
  • spacery;
  • muzykoterapia;
  • kinezyterapia.

Oddział Dzieny Psychiatryczny w Kłodzku, ul. Wojska Polskiego 16
tel. 74 303 03 44 (poniedziałek – piątek 8:00 – 14:30)

Oddział Dzienny Psychiatryczny w Nowej Rudzie, ul. Szpitalna 8
tel. 74 303 04 17 (poniedziałek – piątek 8:00 – 14:30)