Do oddziału przyjmowani są pacjenci dorośli na podstawie skierowania lub w stanach nagłych bez skierowania.

Oddział prowadzi diagnostykę, farmakoterapię, oddziaływania terapeutyczne mające na celu uzyskanie poprawy pozwalającej na kontynuację leczenia w innych formach pomocy psychiatrycznej. Przed wypisem są omawiane propozycje dalszego leczenia.

Oddział dysponuje 32 łóżkami dla pacjentów mieszkających w powiecie kłodzkich oraz 6 łóżek dla pacjentów spoza Centrum Zdrowia Psychicznego.

W poniedziałki i czwartki od 13:00 do 14:00 udzielanie są informacje dla osób upoważnionych.

Zapraszamy bliskich pacjentów do odwiedzin codziennie od 14:00 do 16:30 oraz dodatkowo w dni wolne od pracy od 10:00 do 12:00.

Załączniki do pobrania:

Regulamin Oddziału

Informacje dla odwiedzających

W godzinach 18:00 – 8:00 przy oddziale działa Punkt Pomocy Doraźnej (w ramach Psychiatrycznej Izby Przyjęć). Udziela świadczeń wyłącznie w sytuacjach nagłych.

Tel.

74 865 11 21 – dyżurka lekarska

74 865 11 53 – dyżurka pielęgniarska

E- mail: psychiatria.ogolna@zoz.klodzko.pl