Jest miejscem do którego należy się zgłosić, jeżeli pierwszy raz korzystasz z usług CZP.

Do zadań PZK należy:

1) udzielanie informacji o zakresie działania CZP i możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;

2) wskazanie miejsca uzyskania niezbędnego świadczenia z zakresu pomocy społecznej w przypadkach tego wymagających;

3) przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się do PZK z problemami zdrowia psychicznego, udzielenie możliwego wsparcia w zakresie ustalonych potrzeb oraz uzgodnienie wstępnego planu dalszego postępowania;

4) uzgodnienie terminu i miejsca uzyskania świadczenia w ramach CZP zgodnie ze wstępnym planem dalszego postępowania. W przypadkach pilnych termin porady lekarskiej nie może być uzgodniony później niż 72 godziny od zgłoszenia;

5) udzielanie świadczeń zdrowotnych (porad, wizyt i sesji wsparcia psychospołecznego) zgodnie z warunkami rozporządzenia w sprawie lecznictwa psychiatrycznego.

Do Punktu Zgłoszeniowo – Koordynacyjnego w godzinach 8:00 – 18:00 od poniedziałku do piątku można zgłosić się osobiście lub zadzwonić. Zachęcamy też do kontaktu poprzez email.

– Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 16 tel. 74 300 01 29 lub 74 303 03 44

– Nowa Ruda, ul. Szpitalna 8 tel. 74 300 32 22 lub 74 303 041

E-mail:

– Kłodzko czp.punkt@zoz.klodzko.pl

– Nowa Ruda czp.punkt.nr@zoz.klodzko.pl